Behandlingar mot njursten

Det finns olika behandlingar beroende på hur stor njurstenen är och var den sitter.


behandling

Behandlingar – smärtstillande

Har du tidigare haft njursten och känner igen symptomen kan du börja med att behandla dig själv genom att ta smärtstillande medicin. Ibland kan du däremot behöva starkare smärtstillande medicin. I vissa fall till och med morfin. Om du fortfarande känner en stark smärta kan du behöva läggas in på sjukhus.

Om njuren har blivit infekterad kan det behövas antibiotika för att behandla infektionen.

Vid en röntgenundersökning kan man se njurstenens storlek och position. Utifrån det avgörs vilken typ av behandling som passar bäst. Är stenen mindre än sex millimeter kan den kissas ut. Ofta känns det inte när den kommer ut, men ibland kan det svida till lite.

Ungefär 20-30 procent av alla njurstenar som upptäcks är större än sex millimeter och måste avlägsnas på annat sätt.

Om stenen inte kommer ut av sig själv

De flesta njurstenar som inte kommer ut av sig själv genom urinen tas bort med en så kallad stötvågsbehandling. Stenarna krossas då av tryckvågor. Det grus som blir kvar kissas sedan ut.

Man kan också plocka ut stenen genom ett rör som förs in genom huden in till njuren. Ett sådant ingrepp kallas för titthålsoperation. Är stenen stor, så kallad kristallsten, kan det behöva göras en öppen operation. Den öppna operationen är dock väldigt ovanlig för att ta ut njursten.

Vid sten i urinledaren

Njursten i urinledaren tas bort med stötvågsbehandling. Men det är också lika vanligt att man använder uretäroskopi. Det är ett rör som förs in genom urinröret, upp i urinledaren och gör sönder och tar bort stenarna.

chat
expand_more

Behöver du hjälp att hitta information?

clear