Vad är njursten?

Njursten är koncentrerade salter som bildats till stenar i kroppen. Om dessa stenar fastnar i urinledaren gör det mycket ont.


Vad är njursten?

Njursten är en koncentration av salter i kroppen som bildats till kristaller och så småningom om små stenar – njurstenar. Dessa njurstenar kan fastna i urinledaren och hindra din urin från att komma ut.

Det ökade trycket av urin som inte kommer ut ger en smärta i ryggen eller på sidan. Denna smärta kan stråla ned mot underlivet eller ljumsken.

De flesta stenar kommer så småningom ut av sig själva men är stenen för stor behöver du vård.

Symptom på njursten

Symptomen för njursten är knivhuggsliknande smärta i ryggen eller sidan. Blod i urinen kan också vara ett tecken. Njurstenen kan även skrapa upp sår i slemhinnan, njurbäckenet eller urinledaren.

Andra följder av njursten kan vara att du får feber från infektionen och att du känner dig uppblåst.

Njursten drabbar allt fler

Njursten är en vanlig sjukdom där antalet drabbade i Europa har fördubblats på trettio år. Återfallsrisken är också väldigt hög.

Män drabbas oftare

Risken att få njursten är störst mellan 20-50 år och tidigare har det varit mer vanligt att det är män som drabbas. Men på senare år har skillnaden mellan män och kvinnor minskat.

Det finns flera orsaker till att man kan drabbas av njursten. Den vanligaste orsaken är för höga halter av salt, främst kalciumsalt. Detta uppstår om man inte dricker tillräckligt mycket vatten eller blir uttorkad av annan anledning.

Andra orsaker till att det uppstår njurstenar kan vara att bisköldkörtlarna bildar för mycket av det hormon som styr kalciumregleringen. Det kan också bero på vad du äter för mat, om du har ärftliga rubbningar i ämnesomsättningen, hur tarmen fungerar eller att urinen rinner dåligt från urinledaren ner till blåsan.

Njurstensanfall

Ibland kan njurstenarna bli flera centimeter vilket kan leda till att de täpper till urinledaren. Flödet stoppas då och du får ett så kallat njurstensanfall. Att få ett njurstensanfall är mycket smärtsamt och du måste nästan alltid söka akutvård. Du kan må illa och kräkas. Smärtan kommer oftast från ryggen/sidan och strålar fram mot buken, ljumsken, urinblåsan eller underlivet.

Eftersom urinledaren är tilltäppt så samlas all urin i njurbäckenet. I och med att trycket ökar, ökar smärtan. Trycket kan tillslut även skada njuren. Därför är det viktigt att du söker hjälp akut vid ett njurstensanfall.

Behandling

Behandlingen ser olika ut beroende på hur stor stenen är och vart den sitter. Ibland går det att kissa ut stenen men i 30 procent av fallen krävs det att man tar ut stenen på annat sätt. En typ av behandling som används vid stora njurstenar kallas för stötvågsbehandling och går ut på att med tryckvågor krossa stenarna.

Att få njursten kan vara mycket smärtsamt. Därför är det inte helt ovanligt att patienter behöver smärtstillande och ibland även morfin.

Läs mer om olika behandlingarna vid njursten här.

chat
expand_more

Behöver du hjälp att hitta information?

clear